دوره های آموزش سگها

دوره گارد پیشرفته

گارد پیشرفته

شامل مجموعه حفاظت , کنترل و تهدید می باشد

  • حفاظت از اشخاص یا صاحب
  • مواظبت و کنترل مضنون
  • تهدید کردن
  • حمله در شرایط متفاوت محیطی

    توجه : برای گذراندن این دوره سگ می بایست دوره های مقدماتی ,مقدماتی پشرفته ,گارد کاربردی را به اتمام رسانیده باشدو همچنین دارای استعداد انجام این دوره باشد زیرا این دوره تخصصی بوده و هر سگی قادر به گذراندن این دوره نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید