دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

باشگاه کاسپین

 

دوره های آموزش سگها شامل 8 قسمت که به شرح زیر می باشد :

1 – دوره مقدماتی

2 – دوره مقدماتی پیشرفته

3 – دوره گارد کاربردی

4 – دوره گارد پیشرفته

5 – دوره ردیابی و جستجو

6 – دوره موانع (چابک کردن)

7 – دوره BH (بی اچ)

8 – دوره IPO (ای پو)

جهت دریافت اطلات درباره هریک از دوره ها رویشان کلیک کنید.