دوره موانع (چابک کردن)

دوره موانع (چابک کردن)

دوره موانع (چابک کردن)

 

یکی از موارد لحاظ شده در آموزش سگ و کاربرد آن در زندگی روزمره موانع است

برای تمام سگهای همراه پیشنهاد می شود زیرا در طبیعت ممکن است سگتان برای عبور از جوی های آب و یا شیب های  لغزنده و تونلها و…با مشکل مواجه شود.

با آموزش این دوره و فراگیری صحیح آن این مشکلات برای سگ قابل حل خواهد بود و از اموزشهای  داده شده به آن نهایت استفاده را خواهد کرد

دوره موانع (چابک کردن) شامل :

  1.  سطح های شیب دار تند
  2. سطح لغزنده
  3. الاکلنگ
  4. مانع ارتفاء
  5. دیوار چوبی
  6.  حرکات زیگ زاگی از بین میله ها
  7. تونل باز
  8. تونل بسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید