دوره ردیابی و جستجو

دوره ردیابی و جستجو

دوره ردیابی و جستجو

دوره ردیابی و جستجو :

این دوره مختص به سگهایی با استعداد و با کارائی بالا برای مصارف گوناگون می باشد

بخاطر تخصصی بودن این دوره از توله هائی استفاده می شود که دارای رده خونی خوبی در کارنامه اجدادی خود باشند.
ردیابی و جستجو شامل پیدا کردن :

  1. مواد مخدر
  2. بمب
  3. معادن
  4. ردگیری گونه های کمیاب جانوری جهت حمایت از آنها
  5. زنده یاب
  6. انسانهای گمشده در طبیعت و …

توجه : انجام این دوره ها با نامه رسمی ارگانهای مربوطه قابل اجرا می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید