سرمربی باشگاه کاسپین

معرفی سرمربی باشگاه کاسپین

به نام خدا

 

  (با افتخار اعلام می نمائیم فراگیری تمامی مراحل اجرایی در باشگاه را به صورت تجربی

در طی چندین سال با کار سرمربی باشگاه وحید خان محمدی با بيش از چندين سال تجربه

آماده ارائه تجربيات در غالب آموزش و مشاوره به شما که علاقه مند به نگهداري سگها و

کاربري صحيح انها ميباشيد،هستيم،به سرانجام رسانده ایم.)